ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

01.

Γιατί κάποιος να προχωρήσει σε Διαχωρισμό Οικοπέδων;

Με τον διαχωρισμό της γης σε οικόπεδα αυτόματα αυξάνεται σε πολύ μεγάλο βαθμό η αξία του ακινήτου. Η γη μετατρέπεται άμεσα σε αξιοποιήσιμο κομμάτι για πώληση οικοπέδων ή και ανέγερση οικιών. Στην περίπτωση ακινήτων με μερίδια, ο κάθε συνοδιοκτήτης παίρνει το μερίδιο που του αναλογεί σε οικόπεδο με ξεχωριστό τίτλο.

02.

Τι όρους πρέπει να πληρεί το ακίνητο για να μπορεί να διαχωριστεί;

Να εμπίπτει σε οικιστική ζώνη και να εφάπτεται σε δημόσιο εγγεγραμμένο δρόμο.

03.

Σε περίπτωση τεμαχίου με μερίδια συνιδιοκτητών μπορεί να διαχωριστεί σε οικόπεδα;

Ναι. Μπορεί να διαχωριστεί το τεμάχιο σε οικόπεδα. Στην προκυμένη περίπτωση προϋπόθεση είναι η συγκατάθεση όλων των συνιδιοκτητών.

04.

Ποιές εργασίες που αφορούν Διαχωρισμό τεμαχίου αναλαμβάνει η εταιρεία σας;

Αναλαμβάνουμε τον διαχωρισμό τεμαχίου από την αρχή μέχρι το τέλος. Μας παραδίνετε τοπογραφικό σχέδιο, αναλαμβάνουμε έκδοση των απαραίτητων αδειών, κατασκευαστικών εργασιών και εκδόσεων ξεχωριστών τίτλων ιδιοκτησίας.

05.

Γιατί να επιλέξω Διαχωρισμό με τη μέθοδο Αντιπαροχής;

Η μέθοδος αντιπαροχής εξυπηρετεί ιδιοκτήτες γης που θέλουν να προχωρήσουν σε διαχωρισμό της γης τους και προτιμούν αντί να επωμιστούν το κόστος σε χρηματικό ποσό να καλύψουν το κόστος με μερίδιο της γης που θα διαχωριστεί.Η πληρωμή δηλαδή γίνεται σε μορφή γης / παράδοση οικοπέδων που αναλογεί στο κόστος εργασιών αντί μετρητών.

06.

Η εταιρεία σας αγοράζει τεμάχια;

Η εταιρεία μας αγοράζει, διαχωρίζει και μεταπωλεί οικόπεδα και τεμάχια.

07.

Γιατί να επιλέξω την Πέψης και Υιός Εργοληπτική Λτδ;

Ακολουθώντας το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας διασφαλίζουμε την ποιότητα των έργων και υπηρεσιών μας και είμαστε δίπλα σας για σωστή επένδυση από το 2000. Με τη συνεχή εκπαίδευση του προσωπικού μας, την εξασφάλιση εξυγχρονισμένων μέσων και μηχανικού εξοπλισμού στόχος μας είναι η εξυπηρέτηση των πελατών μας πάντα με σεβασμό στο κοινωνικό σύνολο.