Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΣ

ποιοί είμαστε

Η Εταιρεία μας, Πέψης & Υιός Λτδ δραστηριοποιείται και πρωτοπορεί στον τομέα του Διαχωρισμού Οικοπέδων καλύπτοντας τις πιο αυστηρές απαιτήσεις της σύγχρονης οικοδομικής βιομηχανίας.

Βασική αρχή και δέσμευση της Διοίκησης της εταιρείας, αλλά και φιλοσοφία κάθε στελέχους μας, είναι πάντοτε να παρέχουμε στους πελάτες μας την ταχύτερη, καλύτερη και ασφαλέστερη εξυπηρέτηση, καλύπτοντας όλες τις συμβατικές απαιτήσεις και εφαρμόζοντας όλες τις σχετικές νομοθεσίες και πρότυπα.

Η Διοίκηση της Εταιρείας μας έχει εξασφαλίσει όλους τους απαραίτητους πόρους, σε μηχανολογικά μέσα και είναι επανδρωμένη με άρτια εκπαιδευμένο προσοντούχο

και επιστημονικό προσωπικό όπως: τοπογράφους, πολιτικούς μηχανικούς, έμπειρους εργοδηγούς και επαγγελματίες μηχανοδηγούς , για την υλοποίηση της πολιτικής ποιότητας και την επίτευξη των ποιοτικών μας στόχων, φροντίζοντας παράλληλα μέσα από τους μηχανισμούς τυποποίησης που εφαρμόζουμε, την εξασφάλιση του χαμηλότερου δυνατού κόστους προς όφελος των πελατών μας.

η εταιρεία μας

όραμά μας

Να ακολουθήσουμε μια σταθερή αναπτυξιακή πορεία με μακρόχρονη προοπτική παραμένοντας στις κορυφαίες εταιρείες στο τομέα μας, γνωστοί ως οι πιο ισχυροί και αξιόπιστοι για την ποιότητα των έργων και των υπηρεσιών μας.

η γνώμη σας μετρά