ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

διαχωρισμός οικοπέδων

Η εταιρεία μας έχει τους μηχανισμούς και την υποδομή για να αναλαμβάνει τον διαχωρισμό τεμαχίων από την αρχή μέχρι το τέλος. Με το εξειδικευμένο, επιστημονικό και εργατικό προσωπικό, η εταιρεία μας αναλαμβάνει τον σχεδιασμό, την εξασφάλιση απαιτούμενων αδειών διαχωρισμού, και την εκτέλεση διαχωρισμού οικοπέδων, ανάπτυξη γης.

Περισσότερα

διαχωρισμός οικοπέδων με τη μέθοδο

αντιπαροχής

Η εταιρεία μας αναλαμβάνει τον διαχωρισμό γης προσφέροντας έτσι την επιλογή το κόστος κατασκευής να πληρωθεί σε ακίνητα/ μέρος οικοπέδων.

Περισσότερα

πωλήσεις οικοπέδων

Ερευνούμε, επενδύουμε, διαχωρίζουμε. Οικόπεδα σε προνομιακές περιοχές και στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς αφού οι ίδιοι αναλαμβάνουμε εξ ολοκλήρου την διαδικασία διαχωρισμού για αξιοποίηση / ανάπτυξη γης.

Περισσότερα

ασφαλτικά

Η εταιρεία μας αναλαμβάνει πάσης φύσεως έργα οδοποιίας. Διαθέτει ιδιόκτητα μηχανήματα διάστρωσης και συμπίεσης ασφαλτικού σκυροδέματος και με το έμπειρο προσωπικό της προσφέρει τα καλύτερα αποτελέσματα τόσο στον ιδιωτικό όσο και στον δημόσιο τομέα.

Άλμπουμ

έργα κοινής ωφελείας

Η Πέψης και Υιός Εργοληπτική Λτδ, κατατάσσεται σύμφωνα με το νόμο εγγραφής και ελέγχου στην κατηγορία Γ' Τεχνικά Έργα.

Προχωρεί στη σύναψη Δημόσιων Συμβάσεων για κατασκευή τεχνικών έργων (κατασκευή δρόμων, πεζοδρομίων, χώρων πρασίνου/ πάρκα, γήπεδα αθλοπαιδιών, γεφυρών, αποχετευτικών υπηρεσιών).

Με την άριστα καταρτισμένη και έμπειρη τεχνική ομάδα αλλά και με τον άρτιο εξοπλισμό και μηχανήματα προσφέρει τα καλύτερα αποτελέσματα σε σύντομο χρονικό διάστημα.

Άλμπουμ