απλός διαχωρισμός

01

Μας προμηθεύετε:

Τίτλο Ιδιοκτησίας

02

Αναλαμβάνουμε:

Εκτίμηση Ακινήτου

Σχεδιασμό για Διαχωρισμό Οικοπέδων

Έκδοση Σχετικών Αδειών

Κατασκευαστικές Εργασίες

03

Παίρνετε:

Ετοιμοπαράδοτα Οικόπεδα​

Ξεχωριστούς Τίτλους Ιδιοκτησίας

04

Αμοιβή:

Αποπληρωμή εργασιών έργου​

με αντιπαροχή

01

Μας προμηθεύετε:

Τίτλο Ιδιοκτησίας

02

Αναλαμβάνουμε:

Εκτίμηση Ακινήτου

Σχεδιασμό για Διαχωρισμό Οικοπέδων

Έκδοση Σχετικών Αδειών

Κατασκευαστικές Εργασίες

Πληρωμή Υπηρεσιών

03

Παίρνετε:

Ετοιμοπαράδοτα Οικόπεδα​

Ξεχωριστούς Τίτλους Ιδιοκτησίας

04

Αμοιβή:

Ακίνητα/ Μέρος Οικοπέδων

προσφορά ακινήτου

Πάρε προσφορά για το ακίνητο σου.

Παρακαλώ συμπληρώστε πιό κάτω στοιχεία επικοινωνίας, πληροφορίες για το ακίνητό σας και επισυνάψετε φωτογραφία-τίτλο ιδιοκτησίας.

Ενδιαφέρομαι για: