Θέσεις Εργασίας
Αίτηση εργοδότησης/ατομικά στοιχεία εργαζομένου
Να συμπληρωθεί απο τον/την υποψήφιο/α εργαζόμενο/η
*Όνομα: *Επώνυμο:
*Ημερομηνία γεννήσεως: Τόπος γεννήσεως:
Αριθμός ταυτότητας: Αριθμός κοινωνικών ασφαλίσεων:
Διέυθυνση: *Τηλέφωνο:
Οικογενειακή κατάσταση: Αίτηση για θέση:
Προηγούμενη εργασιακή πείρα  
 
Εκπαίδευση/σπουδές  
 
Άλλα προσόντα  
*Υποχρεωτικοί Τομείς