ΟΙΚΟΠΕΔΑ ΣΤΟ ΣΤΡΟΒΟΛΟ (ΠΕΡΙΟΧΗ ΓΣΠ) Αρ. Έργου: 145
Περιγραφή Έργου Ημερομηνία Καταχώρισης: 1/6/2018

ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΑΓΟΡΑΣ! Οικόπεδα στο Στρόβολο, σε εξαιρετική τοποθεσία, περιοχή ΓΣΠ!

 

  • Ζώνη Ka8
  • 2 lόροφοι
  • 10m ύψος
  • 60% συντελεστής δόμησης
  • 35% συντελεστής κάλυψης

 

ΑΡ. ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ

ΠΡΟΣΟΨΗ

ΕΜΒΑΔΟΝ - Μ2

 

 

 

6

20,7

542

7, ΓΩΝΙΑΚΟ

43,2

552 - sold!

8, ΓΩΝΙΑΚΟ

42,1

526 - sold!

9

20,7

540 - sold!

13, ΓΩΝΙΑΚΟ,

ΔΙΠΛΑ ΣΕ ΧΩΡΟ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

50,0

696 - sold!

14

24,8

551 - sold!

15

24,7

564 - sold!

16

23,0

564 - sold

 

 
Αποστολή σε φίλο | Προβολή στο Google Earth