ΟΙΚΟΠΕΔΑ ΛΑΚΑΤΑΜΙΑΣ Αρ. Έργου: 140
Περιγραφή Έργου Ημερομηνία Καταχώρισης: 4/10/2017

 ΠΩΛΗΘΗΚΑΝ!! Δύο (2) οικόπεδα  στη Λακατάμια! Στην απίστευτη τιμή των €115.000,00 έκαστο!!

 
Αποστολή σε φίλο | Προβολή στο Google Earth