Οικοπέδα Προς Πώληση
Στον πιο κάτω χάρτη μπορείτε να πληροφορηθείτε σε ποιες περιοχές υπάρχουν Ιδιόκτητα Οικόπεδα προς πώληση από την εταιρείας μας.
Η αξιοπιστία, ο επαγγελματισμός και η σιγουριά, μας έκανε να είμαστε ανάμεσα στις πρώτες εταιρείες στις πωλήσεις ιδιόκτητων οικοπέδων.