Συχνές Ερωτήσεις
1. Γιατί κάποιος πρέπει να προχωρήσει σε διαχωρισμό Οικοπέδων.
2. Τι όρους πρέπει να πληροί το ακίνητο για να μπορεί να διαχωριστεί;
3. Σε περίπτωση τεμαχίου με μερίδια συνιδιοκτητών μπορεί να διαχωριστεί σε οικόπεδα;
4. Η εταιρεία σας ποιες εργασίες αναλαμβάνει;
5. Η εταιρεία σας αποδέχεται τη μέθοδο αντιπαροχής;
6. Η εταιρεία σας αγοράζει και τεμάχια;
7. Ποιες άλλες υπηρεσίες/δραστηριότητες προσφέρει η εταιρεία σας;
8. Γιατί κάποιος να προτιμήσει την εταιρεία σας;


1. Γιατί κάποιος πρέπει να προχωρήσει σε διαχωρισμό Οικοπέδων.
α) Με το διαχωρισμό της γης σε οικόπεδα αυτόματα αυξάνεται σε πολύ μεγάλο βαθμό η αξία του ακινήτου.
β) Σε περίπτωση ακινήτων με μερίδια παίρνει ο κάθε συνιδιοκτήτης το μερίδιο που του αναλογεί σε οικόπεδο με ξεχωριστό      τίτλο.

2. Τι όρους πρέπει να πληροί το ακίνητο για να μπορεί να διαχωριστεί;
α) Να εμπίπτει σε οικιστική ζώνη.
β) Να εφάπτεται σε δημόσιο εγγεγραμμένο δρόμο.

3. Σε περίπτωση τεμαχίου με μερίδια συνιδιοκτητών μπορεί να διαχωριστεί σε οικόπεδα;
Βεβαίως μπορεί να διαχωριστεί με την προϋπόθεση ότι θα δώσουν την συγκατάθεση όλοι οι συνιδιοκτήτες.

4. Η εταιρεία σας ποιες εργασίες αναλαμβάνει;
Η εταιρεία μας έχει τους μηχανισμούς και την υποδομή και αναλαμβάνει τον διαχωρισμό του τεμαχίου από την αρχή μέχρι το τέλος περιλαμβανομένου της έκδοσης των απαραίτητων αδειών, κατασκευαστικών εργασιών και εκδόσεων ξεχωριστών τίτλων ιδιοκτησίας. Μας παραδίνεται τοπογραφικό τεμαχίου και σας παραδώνουμε ξεχωριστούς τίτλους ιδιοκτησίας.

5. Η εταιρεία σας αποδέχεται τη μέθοδο αντιπαροχής;
Βεβαίως. Πολλά έργα μας έχουν αποπερατωθεί με την μέθοδο αντιπαροχής.

6. Η εταιρεία σας αγοράζει και τεμάχια;
Η εταιρεία μας εκτός από την Εργοληπτική Εταιρεία υπάρχει και η θυγατρική Εταιρεία Πέψης & Υιός Κτηματική Λτδ η οποία αγοράζει, διαχωρίζει και μεταπωλεί οικόπεδα και αγροτεμάχια.

7. Ποιες άλλες υπηρεσίες/δραστηριότητες προσφέρει η εταιρεία σας;
Μετά από συνεχή απαίτηση των πελατών μας η εταιρεία μας το 2010 θα προχωρήσει και στον οικοδομικό τομέα με την ανέγερση επιλεκτικών και πολύ μοντέρνων οικιών οι οποίες θα ξεχωρίζουν για την λειτουργικότητα και σχεδιασμό τους.

8. Γιατί κάποιος να προτιμήσει την εταιρεία σας;
Η αξιοπιστία, η ποιοτική διαφορά και οι πολύ χαμηλές τιμές μας έχουν καθιερώσει στις πιο ψηλές θέσεις του τομέα μας.